Cây chè vằng & Công dụng làm thuốc của Chè vằng

Vằng (Jasminum subtriplinerve C. L. Blume), còn gọi là chè vằng, là một loại cây bụi nhỏ mọc hoang, được người dân Việt Nam tại nhiều vùng miền sử dụng dưới dạng sắc thuốc hay pha nước uống, đặc biệt tốt khi dành cho các sản phụ. Tiếp tục đọc “Cây chè vằng & Công dụng làm thuốc của Chè vằng”